Wij gaan per 1-7-2024 verhuizen

Nieuw adres: Sandenburg 7 Veenendaal

‘Berkel heeft mij weer op weg geholpen.’

BRKL is het Bureau voor Conflictbemiddeling en Advocatuur. Gevestigd in het midden van het land wordt er vanuit een goed georganiseerd netwerk mediation, conflictbemiddeling en de juridische procespraktijk aangeboden. Bij het in behandeling nemen van problemen en conflicten wordt een risico – analyse opgesteld om een juiste keuze voor de cliënt te kunnen maken in of onderhandelen of procederen als de beste oplossing.

Bij BRKL werken geregistreerde mediators met een MfN en ADR – achtergrond zo ook kent BRKL bijna 40 jaar ervaring in de advocatuur. BRKL is getraind om geschillen in de familiesfeer, tussen bedrijven binnen het MKB en geschillen binnen bedrijven of geschillen met overheidsinstanties tot een gewenst einde te brengen. Meer speciaal helpt en ondersteunt BRKL bestuurders en toezichthouders bij conflicten in insolventie en faillissement.

Advocatuur

BRKL heeft bijna 40 jaar proceservaring opgebouwd in de advocatuur.

In die juridische procespraktijk is BRKL actief bij arbeidskwesties, discussies over de kwaliteit van besturen en ondernemen, over het wel/niet de ander aan een contract kunnen houden en meer specifiek bij insolventieproblemen, bij bedrijven in moeilijkheden en herstructurering. Ook huwelijkskwesties en andere familiezaken waaronder de uitvoering van nalatenschappen behoren tot de procespraktijk. Het optreden van BRKL bij rechterlijke instanties is niet lokaal beperkt. BRKL mag uw zaak bij elke rechtbank en elk gerechtshof in het land bepleiten.

Zit u of uw bedrijf in een situatie waarbij u het niet (meer) alleen afkunt? BRKL denkt graag met u mee om te komen tot een voor u passende aanpak. Alles begint met een of van uw kant.

Mediation

Mediation is een vorm van conflict-/geschiloplossing door de belanghebbende zelf. Samen met de mediator wordt in het conflict gekeken naar alle betrokken belangen. Wat is het werkelijke conflict en wat moet er gebeuren om dit op te lossen?

De mediator van BRKL brengt dit voor de partijen in kaart. Zo wordt duidelijk wat de partijen echt willen, waarom ze niet tot een oplossing komen en hoe de geschillen wel opgelost kunnen worden.

Bij mediation ligt de nadruk op wat kan, niet op het vastleggen van wat er misging in het verleden. Er wordt juist gekeken naar de achterliggende belangen en hoe de toekomst kan worden vormgegeven.

Bij BRKL is de mediator vooral actief op het gebied van Samen (kunnen) Leven en Samen (kunnen) Werken.

Heeft u of uw bedrijf een geschil met een andere partij? BRKL helpt u graag met bemiddeling.

Familiebedrijf

BRKL is een familiebedrijf van vader (Cees) en dochter (Anne Clarine).

Ervaring

Cees Berkel is bijna 40 jaar werkzaam in de advocatuur en werkt met name in het zakelijk procesrecht en insolventierecht.

Advies op maat

BRKL werkt niet met standaardoplossingen.

Netwerk

De opbouw van het kantoor is qua bezetting bewust klein gehouden.

ONDERNEMING EN INSOLVENTIE

Een ‘slimme’ jongen onderschat de publieke verontwaardiging

De rechtbank Amsterdam heeft op 21 juli 2022 Sywert van Lienden en kompaan Bernd Damme ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie.

Wat was hier nu precies aan de hand? En op welke wijze dachten Van Lienden en kompanen de overheid (te) slim af te zijn?

ONDERNEMING EN INSOLVENTIE

Premies van pensioenfondsen blijven buiten het akkoord van de WHOA.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is in het leven geroepen om bedrijven in nood te helpen met de herstructurering van de onderneming zodat faillissement kan worden voorkomen.