Advies op maat

BRKL werkt niet met standaardoplossingen. Voor een opdracht in een bemiddelingstraject of bij mediation wordt een opdrachtbevestiging opgesteld waarin het doel en de voorwaarden van dienstverlening zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor een opdracht in de juridische (zakelijke) procespraktijk. Hier wordt de opdrachtbevestiging gemaakt op basis van de door de Orde van Advocaten voorgeschreven richtlijnen.

Per casus wordt een risicoanalyse opgesteld, waarbij het risico wordt bepaald door de kans dat iets gebeurt en het effect dat dit heeft voor en op de cliënt. Aan de hand van die analyse kan gekozen worden voor bemiddeling, mediation of een gerechtelijke procedure. Deze keuze wordt ‘op maat’ en weloverwogen in overleg met u gemaakt.

Hebt u advies nodig over bemiddeling en/of procesrecht? We analyseren uw situatie en geven u op maat gemaakt advies.