Netwerk

De opbouw van het kantoor is qua bezetting bewust klein gehouden. Het kantoor heeft zich omringd met professionals die werkzaam zijn binnen het notariaat, de financiële dienstverlening en de accountancy. Daarnaast kan er een beroep worden gedaan op collega-mediators en bekende advocaten voor ondersteuning en advies.

Door dit grote netwerk kan er snel geschakeld worden als dat nodig is. Zo koppelen we de juiste kennis aan de gezochte oplossing.

Het kantoor is aangesloten bij de specialistenvereniging INSOLAD, Platform Business Mediation, Stichting Mediationloket De Vallei, de NVVMA en bij het MfN (Mediationfederatie Nederland). BRKL is ook ingeschreven in het ADR International-mediationregister.