Contractuele zaken

  • Op het gebied van samenwerking
  • Franchise en distributie;
  • Om iets te doen of laten
  • Het vaststellen van de wanprestatie
  • Onrechtmatig handelen
  • Betalingsproblemen en het incassotraject
  • Beslag en executie
  • Zekerheden, eisen en opeisen
  • Mediation en arbitrage

BRKL begeleidt conflicten en aanvaringen in de praktijk van alledag. Van preventief advies tot beëindigen van geschillen.

BRKL denkt mee met ondernemers over elk aspect van het bedrijf. BRKL adviseert en begeleidt ondernemers in de opstart, in het proces van uitbreiding en groei en bij keuzes als reorganisatie, beëindiging, fusie of overname.

BRKL behartigt de belangen van ondernemers, particulieren, non-profitorganisaties en sportverenigingen op het gebied van alle contractuele zaken die men kan tegenkomen in de praktijk van alledag. Het gaat om het ‘samen leven’ en ‘samen werken’, om de inhoud en interpretaties van de gemaakte afspraken. Wat heb je vastgelegd en wat heb je bedoeld; wat mag men van de ander bij goede verhoudingen verwachten?

Een conflict kan ongewenst worden uitvergroot als partijen naar de rechter stappen. Het conflict wordt dan geplaatst in een juridisch kader waarover de rechter vervolgens een oordeel velt.  Niet alle conflicten worden opgelost met een ‘win-lose’ uitspraak van de rechter. Soms blijft de behoefte bestaan om de relatie met de andere partij te behouden. Een goed gesprek onder begeleiding van een mediator of bemiddelaar is dan meer succesvol. Bemiddeling en mediation zijn vaak ook sneller en goedkoper.

Heeft u een conflict, bijvoorbeeld over de uitleg van een contract? Of wilt u juist een mogelijk conflict voorkomen? BRKL geeft u advies en biedt juridisch maatwerk, conflictbemiddeling of mediation.