Onderneming

 • Geschillen tussen bedrijven
 • Geschillen binnen bedrijven
 • Aandeelhoudersbelangen en -geschillen
 • Enquêtegeschillen bij de Ondernemingskamer
 • Aansprakelijkheidskwesties
 • Mediation in de directiekamer
 • Mediation op de werkvloer

BRKL staat ondernemingen bij in de onderlinge relatie tussen zijn bestuursleden en toezichthouders en de bij de onderneming betrokken stakeholders. Ook helpen ze ondernemingen bij hun positie jegens derden, concurrenten, afnemers en de aandeelhouders.

Mediation is een voor de onderneming interessante mogelijkheid om zowel in de horizontale verhoudingen (op de werkvloer) als in de verticale verhoudingen (van werkvloer naar bestuur en toezicht) binnen de eigen gelederen in alle rust een dreigend of bestaand geschil te beëindigen. Onder begeleiding van een ervaren mediator behoort een herstel van goede verstandhoudingen tot de mogelijkheden.

Insolventie

 • Uitvoering van de Faillissementswet
 • Inzet van de WHOA, het buitengerechtelijk akkoord
 • Reorganisatie en doorstart
 • Borgstelling en zekerheden
 • Beroep op Eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame
 • Verweer bij Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Mediation: in geschil met de curator en in aansprakelijkheidskwesties

Binnen BRKL is een ruime ervaring opgebouwd als curator in faillissementskwesties. BRKL weet hoe de hazen bij insolventieproblemen lopen. Een actueel probleem is of een bedrijf nog te redden valt voor faillissement door de inzet van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord).

Zorg bij een voorgenomen sanering altijd voor een goed ondernemingsplan en zorg ervoor dat de boekhouding op orde is. Ook als een plan niet slaagt, verlaagt de aanwezigheid van het ondernemingsplan toch de kans op een mogelijke aansprakelijkheid van bestuurder of toezichthouder.

Mediation is in de insolventiepraktijk vaak een goed middel gebleken om langdurige en kostbare procedures tijdens faillissementen te vermijden.

Een zakelijk geschil of een dreigend faillissement? BRKL helpt, adviseert en ondersteunt u in het vinden van de geschikte oplossing voor uw situatie. We helpen u graag.