Premies van pensioenfondsen blijven buiten het akkoord van de WHOA. 

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is in het leven geroepen om bedrijven in nood te helpen met de herstructurering van de onderneming zodat faillissement kan worden voorkomen. De wet geeft de mogelijkheid om een akkoord te treffen met schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming om op die manier (financiële) overlevingsruimte te creëren. Uitgezonderd zijn de rechten van werknemers. De werkgever kan hen geen akkoord bieden. Het recht op loon valt aldus buiten de reikwijdte van het WHOA akkoord.

De laatste ontwikkelingen binnen de WHOA rechtsspraak laten echter zien dat ook vorderingen van pensioenfondsen omtrent de premies voor werknemers buiten de werking van het akkoord dienen te worden gehouden. Werknemers hebben een eigen belang bij betaling van die premies en dat moet volgens de rechtspraak beschermd worden. Het uitblijven van betaling heeft namelik op termijn tot gevolg dat de pensioenuitkeringen aan werknemers (kunnen) worden verlaagd.

Nu vorderingen van pensioenfondsen ook niet meegenomen kunnen worden bij de herstructurering van de onderneming in het kader van de WHOA komt dat de aantrekkingskracht van een WHOA akkoord naar onze mening niet ten goede. Wij verwachten dat er minder akkoorden zullen worden gesloten als gevolg van deze uitzonderingen wat zonder meer tot een toename van het aantal faillissementen zal leiden. 

Jammer, want juist met gebruik van deze wettelijke akkoord-optie zouden op zich levensvatbare ondernemingen door de (financiële) herstructurering overeind gehouden kunnen worden. Door het uitsluiten van deze vorderingen is het nog maar de vraag of de herstructurering in het kader van de WHOA doel zal treffen.

Hulp en/of advies nodig in het kader van de WHOA of andere kwesties binnen het insolventie- en/of ondernemingsrecht? Neem dan contact met ons op.

T: 0318-745199
E: info@brkl.nl