Disclaimer

BRKL Bureau voor Conflictbemiddeling en advocatuur te Veenendaal

De informatie zoals opgenomen op deze website betreft informatie over juridische onderwerpen. Deze informatie heeft geen betrekking op specifieke gevallen en kan niet worden gebruikt en/of beschouwd als juridisch advies. BRKL Bureau voor Conflictbemiddeling en Advocatuur (BRKL) zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij er sprake is van het veroorzaken van dergelijke schade door opzet of grove nalatigheid zijdes BRKL. Ondanks de inachtneming van grote zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie, staat BRKL niet voor in dat deze informatie te allen tijde volledig en correct is. Verwijzingen naar websites die niet onder het eigen beheer van BRKL vallen zijn slechts ter informatie. BRKL is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites.

Alle rechten van deze website behoren toe aan BRKL daaronder doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRKL de aangeboden informatie op deze website al dan niet tegen betaling te verspreiden of te vermenigvuldigen.