Familie

  • Uit elkaar gaan
  • Scheiden en verdelen
  • Draagkracht en behoefte
  • Ouderschapsplan en Convenant
  • Eenzijdig of gemeenschappelijk scheidingsverzoek
  • Testament en verdelen
  • Legaten en legitieme kwesties
  • Mediation bij het uit elkaar gaan
  • Mediation bij het verdelen van de erfenis

BRKL begeleidt (echt)paren bij een conflict in of buiten het huwelijk. Dat kan op verzoek van één van de betrokkene, maar ook op basis van een gemeenschappelijk verzoek. BRKL werkt hier samen met een extern bureau voor financiële dienstverlening, dat onder meer de ruimte voor en behoefte aan alimentatie vaststelt.

BRKL bemoeit zich in de verdelingsproblematiek niet met de uitvoering van die verdeling zodra deze door partijen is vastgelegd. De uitvoering is een verantwoordelijkheid van de betrokken partijen zelf. Over het algemeen is scheiden op basis van een gemeenschappelijk verzoek goedkoper en minder tijdrovend dan een verzoek voor een eenzijdige scheiding.

BRKL verzorgt naast juridisch maatwerk ook in mediation bij de verdeling van nalatenschappen. Hierin kunnen zich vervelende en onverwachte incidenten voordoen. Dit is zeker het geval als er sprake is van een testament waarin de erflater legaten heeft opgenomen en er door een onterfd kind een beroep wordt gedaan op een legitieme portie. Ook de wijze waarop de executeur de nalatenschap beheert en uitvoert leidt regelmatig tot problemen. De inzet van een ervaren mediator kan de afwikkeling van de erfenis bespoedigen door alle erfgenamen uit te nodigen voor een goed gesprek.

Herkent u zich in een van bovenstaande situaties? ontdek wat BRKL voor u kan doen.