Dhr. mr C.L. (Cees) Berkel

Cees Berkel is sinds 1983 werkzaam in de advocatuur. Vanaf 1995 combineert hij die praktijk met mediation en conflictbemiddeling. Het idee erachter is simpel: niet elk geschil wordt opgelost door het in een juridisch kader te plaatsen waar dan over geprocedeerd gaat worden. Met bemiddeling en mediation kan er op basis van een bredere belangenafweging gezocht worden naar een werkbare en bevredigende oplossing voor een ontstaan geschil of een (dreigend) conflict.

Cees is een bemiddelaar als het conflict nog niet is geëscaleerd en een mediator als partijen een oplossing voor hun geschil buiten de rechter om willen bereiken en in een convenant of een vaststellingsovereenkomst willen vastleggen. Moet er in een juridisch geschil wat uitgevochten worden bij de rechter? Dan is Cees een partijdig advocaat, bij wie het belang van de cliënt altijd voorop staat.

In zijn vrije tijd is Cees betrokken bij het besturen van een tennisvereniging, waar hij ook nog een balletje meeslaat. Ook is hij lid van Rotary Veenendaal en Senator bij JCI Nederland. Verder is Cees mede-oprichter van Stichting Mediationloket De Vallei. Hier onderhoudt hij samen met andere mediators een platform om de toegankelijkheid van mediation ook in de relatie tot de lokale overheid in de regio te stimuleren.

Conform artikel 35b, eerste lid van de regeling op de advocatuur heeft Cees in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht en arbeidsmediation;
  • Insolventie (WHOA, faillissement, geschillen met de curator, mediation);
  • Familie- en Erfrecht

 Door deze registratie heeft Cees zich verplicht volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste 10 opleidingspunten per jaar te halen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

M: +31 6 53 72 21 02

E: cl.berkel@brkl.nl